Kvalitet hos Citikliniken

CITIKLINIKEN Estetisk Medicin

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp. Estetiskt medicin är ett område som utvidgas och marknaden för estetisk medicin är idag till stora delar helt oreglerad. Det kan då för dig som konsument vara svårt att navigera på en sådan marknad och förstå om den klinik som ger dig råd och behandlar dig är patientsäker och kan komma att uppfylla dina förväntningar. Vi på Citikliniken vill därför redovisa vår kvalitetsförsäkring med följande.

Citikliniken är en certifierad klinik enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

All vår personal som ger råd och behandlingar är legitimerade läkare eller sjuksköterskor.

Behandlare för estetisk medicin har adekvat utbildning.

Riskbedömning och information före behandling.

Våra utredningar och behandlingar journalförs enligt Patientdatalagen.

Vårt lokala laboratorium är kvalitetssäkrad av Karolinska Universitetslaboratoriumet.

Vi har även primärvårdsavtal med Stockholms Läns Landsting

Citikliniken har ansvarsförsäkring.

Vårt bokningssystem och betalningssystem följer industristandard.

Våra användarvillkor och integritetspolicy följer Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Du kan läsa mer om respektive kvalitetsförsäkring under flikarna på denna hemsida