Alltför många går med obehandlat högt blodtryck under längre tider. Det innebär stora risker för hjärt- och kärlkomplikationer. Högt blodtryck är behandlingsbart vilket betydligt reducerar dina risker. Vi har drop-in hela dagen för mätning av ditt blodtryck. Välkommen.

citikliniken Hypertoni