Medicinska Prover

Citikliniken DropIn

Medicinsk provtagning sker i vårt nya certifierade lab för patientnära analyser (PNA) t.ex UVI, HB, glukos, Strep, U-HCG

Övrig provtagning med snabb analys via remiss till valfri blodprovsmottagning i Stockholm Län (t.ex Norrtälje Sjukhus)