Privatvården erbjuder andra möjligheter som idag inte finns i landstingsvården där du eller ditt försäkringsbolag betalar. T.ex kanske du är intresserad av specifika medicinska provtagningar, vaccinationer eller utredningar du betalar själv för. Vi erbjuder en högklassig och modern privatvård med specialistläkare, online doktor på nätet, psykologmottagning, rådgivning, certifierat medicinskt lab, hälsokontroller med mera.

Alla tjänsterna i privatvård går att boka via nätet (ej 1177).

Är ditt försäkringsbolag anknutet till oss? Ring oss på 020-118 118.

Du kan samtidigt vara listad hos oss i primärvården.

citikliniken