webpsykolog - psykolog på nätet

psykosocial mottagning


Psykolog på nätet är en del i vår arbete att få ner den ökande psykiska ohälsan.


WebPsykologen

WebPsykologen erbjuder utredning och behandling online för t.ex depression, ångestsydrom, stressrelaerade symptom och vid krissituationer. Ingår i dag inte Stockholms Läns Landstings besökssystem.


WebPsykologen.sePSYKOLOG PÅ NÄTET