Läkare

psykosocial mottagningVår psykosociala mottagning är ett teamarbete mellan olika kompetenser för att minska den psykiska ohälsan i samhället. Alla våra läkare ingår i detta team. Våra läkare skriver framförallt remisser för psykosocial utredning och behandling och arbetar nära t.ex berörd psykolog när så är påkallat. Teamet arbetar med stödjande, vägledande och behandlande samtal, information och motiverande samtal.