medicinsk journal

Citikliniken primärvård

Legitimerad personal är enligt lag skyldig att föra patientjournal. Vårt journalsystem ligger säkert både i drift och sekretess i molnet och handhas av Centrum Samverkan TakeCare (Karolinska).

De flesta sjukhus och vårdinrättningar använder detta system i Stockholms Län för hela vårdkedjan dvs både i öppenvården (primär och specialistvården) och sjukhusen i slutenvården. Är du tidigare utredd och behandlad t.ex på Karolinska Universitetsjukhuset eller Danderyds sjukhus kan vi med din tillåtelse direkt se in i din journal.

Samma insyn har vi t.ex för Norrtälje Sjukhus eller de flesta övriga vårdcentraler i Norrtälje Kommun eller Stockholms Län. Om din nuvarande vårdcentral inte använder detta system kan vi alltid beställa in journalkopior och läsa in dessa i vårt system.


Hos Lugn&Ro får du en sammanhållen journalföring

Med Patientdatalagen som kom 2008 blev det möjligt för vårdgivare att ha sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring innebär att det är möjligt för vårdgivare att ha direktåtkomst till patientens journal hos andra vårdgivare. Med ditt samtycke har vi då möjligheten att betydligt underlätta för din vård då du från tid till annan har eller kommer att vistas hos olika vårdgivare.

Journalsystemet TakeCare - ett system för samverkan av din vård

Centrum Samverkan TakeCare samordnar, förvaltar, driftar och utvecklar journalsystemet TakeCare med partners; Stockholms Läns Sjukvårdsområde tillsammans med de stora akutsjukhusen i länet. TakeCare är ett av de största journalsystemen i världen och hanterar över 2,3 miljoner journaler i Stockholms Län med över 30.000 användare. Bredden av installationer påvisar ett komplett stöd för olika vårdverksamheter och vilar på en vision om "en patient - en journal" genom hela vårdkedjan.