Vilka typer av prover tas?

medicinsk provtagningVanligaste proverna vi tar är blod- eller urinprover, men andra prover kan också tas. Vid behov görs analysen av proverna i vårt eget lab på plats och då får du svar på en gång. Ofta skickar vi blodprover till Karolinska Universitetslabbet och då tar det ett par dagar att få provsvaret.


Blodprover

Pk-prover
Leverstatus
Sköldkörtelfunktion
Blodsocker, Långtidssocker (HbAC1)
CRP (sänka)
m.m


Urinprover

Njurfunktion
Ketoner
m.m