Medicinsk Friskrivning

Citikliniken legalt

Våra policies i sin helhet

citikliniken legalt

Varje policy bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och särskilda friskrivningar.


Laboratorietjänster via Citikliniken Labs

Citikliniken Labs ledningssystem är ISO certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär även att vi gör kontroller och riskbedömningar av våra underleverantörer. Vi använder flera underleverantörer för blodprovsmottagning och analyser (laboratorier). Samma underleverantörer används även av den offentligt finaniserade vården.

Dessa kan vara beroende på var provtagning har gjorts; Karolinska Universitetslaboratoriumet, Aleris Diagnostik, Unilabs bland flera.

Citikliniken Labs står dock inte ansvariga för eventuella fel som kan härröras till dessa laboratorier vid provtagning eller analys av provet.

Medicinska resultat och åtgärder efter blodprovsanalys

Analyser av blodprov är bara en del av en helhetsbild om din hälsa. Blodproven i sig fastställer inte om du är frisk eller sjuk. Blodproven kan också vara missvisande, ej kompletta angående ditt tillstånd. Citikliniken Labs olika blodprovsanalyser i sig självt ersätter inte traditionell sjukvård.

Blodproverna ska betraktas som ett komplement till den allmänna sjukvården. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med Citikliniken Labs utan läkarbedömning.

Dock när du väljer produkter från Citikliniken Labs eller Citikliniken Hälsa där det ingår läkarbedömning eller där läkaren inleder utredning är det att betraktas som traditionell sjukvård.