Ny modell för säkrare läkemedelshantering

Lugn&Ro inför en ny modell för säkrare läkemedelshantering i hemsjukvården.

Lugn&Ro har infört en ny modell för säkrare läkemedelshantering och användning av läkemedel i hemsjukvården.

Modellen står på tre ben som nu kontinuerligt integreras nämlingen säkrare delegering, säkrare läkemedelslogistik och bättre kunskaper om läkemedelseffekter.

Modellen omfattar rutiner och egenkontroller för en säkrare logistik och distribution av läkemedel till hemsjukvårdspatienter, delegeringsnivåer för personal samt kompetenshöjning hos baspersonal av effekter vid medicinering.

Alla dessa komponenter måste fungera i sin helhet för att säkra upp hela kedjan i hemsjukvården runt läkemedel och dess användning.

Till sommaren är vi klara med en utvärdering där också mer omfattande utbildning av baspersonal och minimering av administration ingår.

IMG_20160401_193102

 

Hela vårdteamet med mentorer och ledning har varit involverat men framförallt har våra nyanställda

sjuksköterskor i hemsjukvården (Elin Olsson tv och Emmy Petterson th) engagerat och framgångsrikt arbetat med detta projekt under en längre tid

för att få ihop vårt interna ledningssystem med yttre kontrollsystem hemma hos kunderna.

Närmsta tiden arbetar sjuksköterskorna  med uppföljningar av sitt projekt  för att ytterligare förbättra våra patienters hemsjukvård

Mer information finns att läsa på hemsidan www.lugn-och-ro.se