Tidiga tecken på skallighet

citikliniken Estetisk Medicin

Det går att åtgärda tidig skallighet

Alla är inte välsignade med ett långt böljande hår och även om man en gång varit det så kan så tidigt som i 20 års-åldern håret börja svikta och pannvingarna sakta men säkert krypa uppåt. För en del kan detta vara ett traumatisk skeende för sin manlighet medans andra inte ens bryr sig. Vi lägger ingen som helst värdering i det, men varningstecknen går att upptäcka tidigt och även att både förebygga och åtgärda. Med hjälp av Norwood skalan kan du veta var du står och sedan med hjälp av en professionell läkare inom området få rådgivning om vilka alternativ som står till buds.

När börjar skallighet hos män?

citikliniken Estetisk Medicin

Hälften av männen i 50-årsåldern börjar bli skalliga

Risken för skallighet börjar redan i tjugoårsåldern och en av fem har ökad risk för skallighet. Detta stiger med åldern och när du är runt 50 år är risken nästan 50%. Mycket grovt kan man därför säga att risken i procent för påbörjan av skallighet är nästan densamma som din ålder.

Det som är bidragande faktorer till denna risk är livsstil som rökning, stress och kost men också medicinering och genetik.Varningstecken för tidig skallighet

citikliniken Estetisk Medicin

Uppdraget hårfäste och hårförtunning

Det går inte exakt säkerställa tidiga varningstecken men det finns framförallt två tydliga tecken som du behöver ha koll på.

Hårfästet: Ett tecken är om hårföstet är format som ett “M” eller har hästskoliknande form

Hårförtunning: Om håret börjar tunnas ut är detta en tidig varning, speciellt längs upp vid huvidets krona eller vid kanten. Om du inte har återväxt där kommer processen troligtvis fortsätta med ett större område.

Om hårfästet flyttas upp samtidigt som håret förtunnas är det ett ganska säkert tecken på processen fortsätter i den riktningen.Faser i manlig skallighet | Norwood-skalan

citikliniken Estetisk Medicin

Mätbara faser på skallighet

Alla män har sin process hur skalligheten utvecklar sig. Det finns en skala som mäter i vilken fas av skallighet du är i och som kallas för Norwood-skalan. Den mäter från tidiga tecken till full skallighet. I skalan kan du se hur i den tidiga fasen M-formen börjar ta form och sedan sprider sig hela vägen upp över hjässan.

Image

Hur kan vi hjälpa dig?

citikliniken Estetisk Medicin

Hos Citikliniken börjar vi alltid med en rådgivning hos en läkare. I första steget berättar du om dina besvär och önskemål. Din läkare kommer att med hjälp av din berättelse och dina bilder rådgöra vad som är möjligt att förvänta sig vid en hårtransplantation i just ditt fall samt förklara hur hela processen går till. En konsultaion kostar enligt gällande prislista som sedan dras av vid behandlingstillfället.

Rådgivning och konsultation med läkare startar här där du kan fylla i dina uppgifter och skicka bilder. Full diskretion och sekretess gäller. Klicka nedan.

RådgivningHårtransplantation