Lugn&Ro startar psykologisk behandling över nätet

Som ett led i att bekämpa den växande psykiska ohälsan startar Lugn&Ro ett helt nytt koncept WebPsykologen.

WebPsykologen innebär en ny möjlighet för de som är i behov av psykologisk hjälp med t.ex depressioner, ångestsyndrom eller är i kris kan få direktbehandling över nätet. Dessa online behandlingar omfattar kommunikation via video-system, chat eller telefon. Denna modell passar dock inte alla klienter.  Psykologen bedömer vid första kontakten hur de tillsammans ska fortsätta behandlingen. I Stockholms Län finns ännu ej en ersättningsmodell för detta initiativ vilket betyder att klienten själv betalar för sin psykologkontakt efter särskild prislista.

I första hand bygger Lugn&Ro ut detta för de som har geografiska svårigheter att nå en psykolog eller av annan anledning inte kan eller vill gå till en vårdcentral eller en praktiserande psykologs arbetsplats.

Inom en nära framtid öppnar Lugn&Ro även via WebPsykologen s.k Internetpsykologi med KBT behandlingar online. Detta innebär att när en klient anses kunna ta till sig denna behandling gör klienten själv en stor del av arbetet under överinseende av psykologen. Denna typ av behandling har ett starkt stöd från en nyligen genomförd doktorsavhandling där det visade sig i en randomiserad studie att behandlingsresultatet gav samma resultat för de som genomgick KBT online jämfört med de som gjorde fysiska besök hos sin psykolog.

Lugn&Ro planerar samtidigt att bygga ut ett nationellt nätverk av psykologer för att kunna genomföra kombinationsbehandlingar med direkt fysisk kontakt och över nätet.

Mer information finns att läsa på hemsidan för WebPsykologen