Lugn&Ro lanserar internetbehandling med KBT

Lugn&Ro utvecklar sitt koncept WebPsykologen med KBT-behandling över nätet, ett led i att bekämpa den växande psykiska ohälsan.

Lugn&Ro har inlett ett samarbete med Nordens största privata psykologföretag Psykologpartners för att kunna göra KBT-behandling över internet (Kognitiv Beteende Terapi). Lugn&Ro har nu utbildade behandlare för denna metod.

KBT-online är en kvalitetssäkrad, kostnadseffektiv och välbeprövad självbehandlingsmetod med stöd av psykolog och rekommenderad av Socialstyrelsen. Med över 20 st vetenskapliga positiva studier och en nyligen publicerad doktorsavhandling har metoden starkt vetenskapligt stöd. I doktorsavhandlingen presenteras en randomiserad studie med behandlingsresultat med samma resultat för de som genomgick KBT online jämfört med de som gjorde fysiska besök hos sin psykolog. Klienten gör själv en stor del av arbetet av arbetet under överinseende av psykologen. Detta gäller under förutsättning att psykologen initialt bedömt att metoden är lämplig för den enskilde individen.

De program som utvecklats är för att behandla sömnproblem, oro, ångest, depressioner och stress med självbehandlingsmetoder.

WebPsykologen kompletterar nu övriga behandlingsmetoder över nätet med denna metod som innebär att en patient aldrig behöver komma till en mottagning om de inte själva vill och om psykologen så bedömt. Detta innebär en kraftigt ökad tillgänglighet för psykologiska behandlingar. I första hand bygger Lugn&Ro ut detta för de som har geografiska svårigheter att nå en psykolog eller av annan anledning inte kan eller vill gå till en vårdcentral eller en praktiserande psykologs arbetsplats.

 

Mer information finns att läsa på hemsidan för WebPsykologen