Primärvårdsavtal med Stockholms Läns Landsting

CITIKLINIKEN Estetisk medicin

Citikliniken har primärvårdsavtal med Stockholms Läns Landsting. Rent ekonomisk innebär det i de flesta fall ingenting för dig som patient på vår avdelning för estetisk medicin då den verksamheten är helt frikopplad. Men det bär med sig andra kvalitetsstämplar eftersom det är höga kvalitetströsklar att ingå sådana avtal. Exempelvis har en vårdcentral hög sjukvårdskompetens med legitimerad personal, tillgänglighetsanpassade lokaler, miljöcertifiering, kvalitetsäkrad lab, journalsystem och en mängd av processer och rutiner som normalt tillhör en reglerad hälso- och sjukvårds verksamhet.