Citikliniken är en certifierad vårdcentral

CITIKLINIKEN estetisk medicin

Citikliniken är certifierad enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Det innebär att att våra huvudprocesser följer säkra processsteg som övervakas och ständigt utvärderas och förbättras. Som exempel på processer kan vara hur en vårdprocess utförs och att den som utför vårdprocessen använder sig av evidensbaserad medicin. Specifika stödprocesser kan t.ex vara att vårt laboratorium är kvalitetssäkrad eller att adekvata hygienrutiner följs.