Fasta priser för hårtransplantation

citikliniken Estetisk Medicin

Vi har fasta priser och månadsbetalning för våra transplantationer

För att förenkla för våra kunder har vi fasta priser på våra hårtransplantationer. För att underlätta att ha råd med en kvalitativ hårtransplantation har vi en av marknadens enklaste och bäst prissatta finansieringslösning med avbetalning upp till 3 år.

 

Oavsett storlek på operationen är de individuellt anpassade med hög kvalitét.

Det är vanligt inom området att priser sätts enbart utifrån kvantitet (antal grafer och håssäckar). Vår prisbild bygger helt utifrån kvalitet, individella möjligheter och förväntningar. Därför sätter vi ett fast pris på hur omfattande arbetet förväntas att bli utifrån dina önskemål och vad som kan uppnås. Dessa faller då oftast inom tre kategorier, alla med högkvalitativt resultat. Avvikelser kan förekomma vilket då diskuteras under första konsultationen.

 


Mindre omfattning

För att förenkla och underlätta för våra kunder har vi fasta priser och avbetalningsplaner på våra hårtransplantationer.

39 000 kr

Avbetalning 3 år

936 kr/mån

1:a delbet: 8 190 kr

Avbetalning 2 år

1 424 kr/mån

1:a delbet: 8 190 kr

Avbetalning 1 år

2 978 kr/mån

1:a delbet: 8 190 kr


Mellanstort   arbete

För att förenkla och underlätta för våra kunder har vi fasta priser och avbetalningsplaner på våra hårtransplantationer.

55 000 kr

Avbetalning 3 år

1 320 kr/mån

1:a delbet: 11 550 kr

Avbetalning 2 år

2 009 kr/mån

1:a delbet: 11 550 kr

Avbetalning 1 år

4 200 kr/mån

1:a delbet: 11 550 kr


Omfattande arbete

För att förenkla och underlätta för våra kunder har vi fasta priser och avbetalningsplaner på våra hårtransplantationer.

69 000 kr

Avbetalning 3 år

1 656 kr/mån

1:a delbet: 14 490 kr

Avbetalning 2 år

2 520 kr/mån

1:a delbet: 14 490 kr

Avbetalning 1 år

5 269 kr/mån

1:a delbet: 14 490 kr

I samtliga priser ingår moms. Effektiva räntan vid avbetalningar är ca 5%. Första förhöjda delbetalning på samtliga planer är ca 20% av totala behandlingskostnaden. Eventuell tillkommande kostnad är månatlig fakturaavgift på 25 kr om du väljer att få fakturan per post.

Pris för Konsultation

citikliniken Estetisk Medicin

Konsultation är lika viktigt som behandling

Vi tar allvarligt på konsultation angående en så viktig och livsavgörande operation som hårtransplantation.

Vi vet vad som är möjligt och hållbart och kommer inte att lova guld och gröna skogar för att få dig som kund.

En snabb konsultation och allmän rådgivning är alltid gratis och kan göras per telefon eller via epost. En seriös konsultation gör vi dock alltid på plats på vår klinik för en mindre kostnad.


Allmän rådgivning på distans

Allmän rådgivning per telefon eller epost.

0 kr


Konsultation på klinik

En seriös och genomarbetat konsultation på vår klinik för att säkerställa optimalt behandlingsresultat. Priset dras av vid köp av behandling.

500 kr

 


Hur kan vi hjälpa dig vid håravfall

Citikliniken estetisk medicin

Vår läkare ger en professionell konsultation och bedömning av ditt fall och vad du kan förvänta dig vid en  hårtransplantation.

Kostnadsfri konsultationen vid beställning av behandling.

KonsultationHårtransplantation


Vilken kvalitet har ni?

Citikliniken estetisk medicin

Kvalitet är ett vitt begrepp men i grunden ska du som kund vara nöjd i hela processen, från första kontakten med rådgivning till förväntat slutresultat.

Citikliniken är en certifierad klinik enligt kvalitetsstandard ISO 9001

Personalen är legitimerad och certifierad inom området.

Personalen är utbildad i riskbedömning och journalföring samt väl insatta i sekretess och integritet.

Verksamheten har ansvarsförsäkring.

Verksamheten är klassad som s.k Säker Klinik i samarbete med If.

Vi har kvalitetssäkrat laboratorium vid behov,

Vi har primärvårdsavtal vilket innebär en kvalitetsstämpel i sig.

Citikliniken har ett kvalitetssäkrat boknings- och betalsystem.