en livsviktig mottagning

Citikliniken LivsstilFlera kompetenser

En sund och hälsosam livsstil är ofta en förutsättning för att må bra och för att förebygga ohälsa. Vi kan hjälpa dig till en sundare livsstil. Att förändra sina vanor kan vara mycket svårt. Vi har många olika kompetenser som kan hjälpa och motivera dig beroende på dina förutsättningar. Ibland måste man göra stora förändringar omedelbart, andra gånger med små steg, steg efter steg, och inte sällan kan man behöva läkemedel som stöd. Vi erbjuder läkare, psykolog, sjuksköteska.