Välkommen

Citikliniken Diabetesmottagning

Vår diabetesmottagning hjälper dig att övervaka och kontrollera din diabetes. Mottagningen drivs av våra diabetessköterskor i team med din husläkare. Vi följer det nationella vårdprogrammet och har implementerat programmet enligt regionala riktlinjer från Stockholms Läns Landsting.

Hur hjälper vi dig?

Din husläkare bedömer och följer upp din status minst en gång årligen. Din diabetessköterska hos oss arbetar i team med medicinskt ansvarig läkare och övrig personal för att din diabetesvård ska bli så bra som möjligt.

I vår kontinuerliga vård ingår

Förskrivning av diabeteshjälpmedel.

Hjälp med utbildning, inställningar och råd

Medicinska provtagningar

Kvalificerad rådgivning om kost och motion

Drop-in för blodtryckskontroller

Kontroll av din blodsockermätare

Bevakning av hälsotillstånd och stöd med livsstilsförändringar

Bokning av ögonbottenfotografering

Kontroll av fotstatus m.m