Hur vi hjälper dig.

Citikliniken Diabetesmottagning

Din husläkare bedömer och följer upp din status minst en gång årligen. Din diabetessköterska hos oss arbetar i team med medicinskt ansvarig läkare och övrig personal för att din diabetesvård ska bli så bra som möjligt.

I vår kontinuerliga vård ingår

Förskrivning av diabeteshjälpmedel.

Hjälp med utbildning, inställningar och råd

Medicinska provtagningar

Kvalificerad rådgivning om kost och motion

Drop-in för blodtryckskontroller

Kontroll av din blodsockermätare

Bevakning av hälsotillstånd och stöd med livsstilsförändringar

Bokning av ögonbottenfotografering

Kontroll av fotstatus m.m