Födelsemärken - Nevus

Citikliniken Estetisk Medicin

Vi hjälper dig att ta bort födelsemärken som inte ingår i den allmänna vården och som du då själv måste bekosta.

Läkare gör först bedömning vilket kan innebära att remiss först går till hudspecialist som i sin tur bedömmer att borttagning kan ske riskfritt och ej ska beskostas av den allmänna vården. Detta är en trygghet för dig. Välkommen att undersöka dina födelsemärken hos oss.

Boka tid och PriserCitikliniken Estetisk Medicin

Hos Citikliniken arbetar endast legitimerad och erfaren personal med estetisk medicin.

Faktaruta - Födelsemärken

Citikliniken Academy

Kärt barn har många namn. Leverfläck, födelsemärke, nevus på medicinsk språk.

Ett födelsemärke är en mörk fläck på huden. Den innehåller extra mycket pigment, som är det färgämne som gör huden mörkare när den utsätts för sol. Alla vuxna har födelsemärken och de kan komma överallt på kroppen. De första börjar synas redan under de första levnadsåren, och sedan kommer fler och fler fram till ungefär 30-årsåldern. Kvinnor får ofta fler födelsemärken när de är gravida. Det är inte ovanligt att ha cirka 70 fläckar eller fler. De kan ha många olika utseenden och skilja sig i storlek, form och färg.

De flesta är ofarliga, men enstaka kan utvecklas till cancer. Det är ovanligt att det händer hos barn och ungdomar under 18 år. Det är viktigt att vara uppmärksam på om födelsemärken förändras. 

När söker man vård? Ett födelsemärke behöver undersökas närmare av en läkare om det övergår till att bli ett sår, växer eller ändrar form, ändrar färg eller blir flammigt eller börjar klia eller blöda eller om det sitter på ställen där det skaver. Om du misstänker att du har födelsemärken som behöver undersökas kan du kontakta Citikliniken.

Behandling: Om ett födelsemärke behöver undersökas närmare brukar det opereras bort. Födelsemärken som opereras bort brukar undersökas i laboratorium. Om födelsemärken tas bort genom skrapning, laser eller frysning går det inte att undersöka den borttagna huden i mikroskop efteråt. Detsamma gäller om födelsemärken tas bort med så kallad diatermi, då vävnad bränns med hjälp av elström.

Behandling av kosmetiska skäl: Inom den allmänna sjukvården tas födelsemärken endast bort om det finns en medicinsk anledning att göra det. Om du vill ta bort födelsemärken av kosmetiska skäl får du bekosta ingreppet själv.