Fettknölar- Lipom

Citikliniken Estetisk Medicin

Fettknölar behöver oftast inte behandlas. Men om en fettknöl är besvärande, kan den opereras bort.

Vi hjälper dig att ta bort fettknölar som inte den allmänna vården bekostar.

Läkare gör först bedömningen. Detta är en trygghet för dig. Välkommen att undersöka eventuella fettknölar hos oss.

Boka tid och PriserCitikliniken Estetisk Medicin

Hos Citikliniken arbetar endast legitimerad och erfaren personal med estetisk medicin.

Faktaruta - Lipom

Citikliniken Academy

Fettknölar är ofarliga men kan vara obehagliga och upplevas oestetiska.

Fettknölar - Lipom i huden består av fettvävnad och är ofarliga. Du kan få fettknölar var som helst på kroppen. De flesta fettknölar är små och ger inga besvär, men ibland kan de bli större och göra ont eller kännas obehagliga.

Symptom: En fettknöl känns oftast som en knöl under huden. Fettknölar på ryggen, nacken och skuldrorna är ofta lite fastare, medan knölar på armarna och benen vanligtvis är mjuka. Du kan få en eller flera fettknölar. De flesta är små och ger inga besvär. Små fettknölar brukar inte synas men kan kännas under huden. De kan vara upp till en centimeter stora. Ibland kan fettknölarna bli större och göra ont eller kännas obehagliga. Ibland kan de vara i vägen eller vara missprydande. Större fettknölar kan stå upp från hudytan och vara några centimeter stora.

Behandling: Fettknölar behöver oftast inte behandlas. Men om en fettknöl är besvärande, kan den opereras bort. Då får du lokalbedövning.

När ska jag söka vård: Du behöver oftast inte söka vård för en fettknöl, men om du känner dig orolig kan du kontakta en vårdcentral. Kontakta en vårdcentral om du har en fettknöl som ger besvär eller om du har en knöl som förändras, till exempel blir hård och oregelbunden eller börjar växa snabbt.

Behandling av kosmetiska skäl: Inom den allmänna sjukvården tas fettknälar endast bort om det finns en medicinsk anledning att göra det. Om du vill ta bort fettknälar av kosmetiska skäl får du bekosta ingreppet själv.