Välkommen

citikliniken Estetisk Medicin

Citikliniken erbjuder estetisk medicin med rådgivning och behandlingar.

Vår legitimerade personal, läkare och sjuksköterskor, utför injektioner, estetisk kirurgi med mera.

Vi är en kvalitetssäkrad klinik och har ansvarsförsäkring.

Det är bara du som vet och bestämmer hur du vill ha det.Vad är estetisk medicin?

Citikliniken Estetisk medicin

Estetisk medicin avser ingrepp och stöd som vi ger som förbättrar eller korrigerar framförallt olika delar på kroppen som är upplevs obehagliga eller som kan upplevas oestetiskt. Normalt bekostar inte den allmänna sjukvården sådana behandlingar.Vilka ingrepp gör Citikliniken?

Citikliniken estetisk medicin

Konsultation inför en eventuell behandling - möjligheter, utfall och eventuella risker. 

Injektioner - jämna ut huden och reducera rynkor.

Filler-behandling - öka volymen i olika områden av ansiktet.

Estetisk kirurgi - födelsemärken fettknölar m.m.
Läppfyllning

Citikliniken Estetisk medicin

Volymfyllning är mer än bara att ge injektioner. Effekten ska sikta mot ett harmoniskt och välbalanserat resultat.
Vilka produkter använder ni?

Citikliniken estetisk medicin

Rätt produkt för ändamål.

Vi använder bara de mest högkvalitativa produkterna som finns på marknaden. Din läkare kommer att göra en bedömning vilken filler som är mest lämplig i ditt fall.

Image

Vilken kvalitet har ni?

Citikliniken estetisk medicin

Kvalitet är ett vitt begrepp och handlar inte enbart om vilken typ av fillers vi använder vid behandling.

Citikliniken är en certifierad klinik enligt kvalitetsstandard ISO 9001

Personalen är legitimerad och certifierad inom området.

Personalen är utbildad i riskbedömning och journalföring samt väl insatta i sekretess och integritet.

Verksamheten har ansvarsförsäkring.

Verksamheten är klassad som s.k Säker Klinik i samarbete med If.

Vi har kvalitetssäkrat laboratorium vid behov,

Vi har primärvårdsavtal vilket innebär en kvalitetsstämpel i sig.

Citikliniken har ett kvalitetssäkrat boknings- och betalsystem.