Välkommen

Citikliniken DropIn

Vår dropin är en läkarjour för dig som är i behov av en snabbare utredning eller bedömning. Klinikens dropin är en primärvårdsakut (lättakut) där husläkarmottagningen fokuserar på att hjälpa patienter som snabbt behöver en bedömning/utredning och kanske i övrigt har svårt att hinna med pga av arbetstider eller andra hinder.

Om du är i behov av längre utredning hänvisar vi till reguljär bokning online eller via vår telefon.

Citikliniken DropIn har ett modernt certifierat laboratorium för provtagning  med patientnära analyser.

Provtagning med snabb analys via remiss till valfri blodprovsmottagning i Stockholm Län (t.ex Norrtälje Sjukhus)

Eventuell uppföljning av ditt jourbesök kommer att ske omgående antingen online eller vid bokning på reguljär tid förutsatt att utredningen är klar.