Drop In är för närvarande stängd.

Citikliniken DropIn - din husläkarjour i Norrtälje.

Vi är en modern husläkarmottagning i centrala Norrtälje med landstingsavtal.

I vår DropIn erbjuder vi läkarjour med snabba utredningar och bedömningar, primärvårdakut och laboratorium med patientnära analyser.

Du behöver inte förboka ditt besök, bara droppa in. I första hand gäller dropin utan förbokning, men det går också bra att fråga eller ringa receptionen om det finns några akuttider.

Patientavgift enligt landstingstaxan. Högkostnadsskydd gäller.

Medicinsk provtagning sker i vårt nya certifierade lab för patientnära analyser (PNA).

Övrig provtagning med snabb analys via remiss till valfri blodprovsmottagning i Stockholm Län (t.ex Norrtälje Sjukhus)

Snabb uppföljning av ditt dropin-besök online eller med bokning på reguljär tid.

Öppettider: Citikliniken DropIn är öppet måndag och torsdag för läkarbesök mellan kl 1600-1930

Besöksadress: Posthuset, Kyrkogatan 11, Norrtälje (Samma lokaler som Husläkarmottagning Lugn&Ro)

citikliniken dropin