Hur fungerar det?

Citikliniken DropIn

Mottagningen tar emot patienter precis som vanligt men du slipper att boka besök i förväg. Kom ihåg att besöken är till för kortare utredningar/handläggning s.k primärvårdsakuta ärenden.

Du anmäler dig och ditt ärende i receptionen och receptionisten lägger in dig i drop-in schemat för ungefärlig tid. Beroende på ärendets natur kan omprioriteringar komma att ske. Normalt är det dock turordning. Du kallas in till läkaren när det är din tur.