Salmonella

Citikliniken Vaccination

Salmonella är en magsjukdom som sprids via dryck och mat som hanterats på ett felaktigt sätt. Ofta är det mat som tillagats vid för låg temperatur för att salmonellabakterierna ska dö. Bakterierna förs sällan över direkt mellan människor.

Ofta blir man smittad utomlands. Ungefär 4 000 personer rapporteras ha blivit smittade av salmonella varje år. De flesta salmonellastammar finns hos djur, framförallt kyckling. Salmonellabakterier finns i många olika varianter. Vissa varianter ger de i Sverige ovanliga, men allvarliga, sjukdomarna tyfoid- och paratyfoidfeber (vaccinerbart).


Mycket smittsam!

De vanligaste formerna av salmonella tar det ett till tre dygn från att man blir smittad till att man blir sjuk. Oftast blir man bra efter en till två veckor. Men salmonellabakterier kan finnas i avföringen upp till flera månader, även efter att man har blivit frisk. Därför är det viktigt att tvätta händerna efter varje toalettbesök så att inte andra smittas.

Särskilt äldre personer och små barn kan vara mer mottagliga för salmonella.

Symtom

Om man har salmonella är det vanligt att man har kraftiga och vattniga diarréer, ont i magen och feber.

För den vanliga formen av salmonella tar det oftast en till tre dagar från det att man blivit smittad till att man blir sjuk.

Behandling

Behandlingen går ut på att dricka mycket och stoppa vätskeförlusten som diarréerna orsakar. Man bör dricka ofta och lite i taget.

Om små barn har kräkningar och diarréer är det extra viktigt att de får i sig vätska.

Sjukdomen behöver sällan behandlas med antibiotika. Så snart man känner sig bättre och kan börja äta igen går det bra att pröva vanlig mat.

Kontakta vården

Man ska kontakta sjukvårdsrådgivningen eller vårdcentralen vid misstanke, i synnerhet om det gäller små barn, om man arbetar med livsmedel, vård av spädbarn eller med patienter som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Man ska också ta kontakt med sjukvården om man, är mycket trött och svag, har blodiga diarréer, har hög feber och fryser, har svåra magsmärtor eller återkommande kräkningar.

Smittskyddslagen

Den behandlande läkaren måste anmäla enligt smittskyddslagen och följa upp alla som har salmonella. Så länge man är smittsam får man inte arbeta med livsmedel eller vårda spädbarn eller personer med mycket nedsatt immunförsvar.

Kontakta vården vid misstanke om salmonella