Rabies

Citikliniken Vaccination

Rabies är en dödlig virussjukdom i centrala nervsystemet (hjärnan) som kan föras över från däggdjur till människa via saliv.

Rabies är utbredd över stora delar av världen, men finns framför allt i Afrika, Asien, Nord-, Mellan- och Sydamerika. Risken för smitta är större i länder med dålig kontroll på rabiesvaccination av husdjur och i länder med fritt kringströvande hundar. Sverige tillhör de få länder där rabies inte finns.

Man ska undvika att ha kontakt med djur som man inte känner i länder där det förekommer rabies. Ett rabiessmittat djur kan smitta om man blir biten eller slickad på ett sår eller i ansiktet. Oftast är det hundar som för över sjukdomen, men man kan även bli smittad av andra däggdjur som till exempel katter, rävar och fladdermöss.

Om det går så långt att man blir sjuk är rabies alltid en dödlig sjukdom. Det finns vaccin som förebygger rabies.


Vaccination mot rabies

Vaccination mot rabies rekommenderas sällan eftersom sjukdomen är sällsynt. Men om man får ett bett eller blir slickad i ett sår ska såret omedelbart göras rent ordentligt med tvål och vatten och läkare måste kontaktas så snart som möjligt, senast inom två dygn. Man behöver behandling även om man är vaccinerad.

Eftersom rabies är så ovanligt brukar vaccination bara rekommenderas till resenärer som av olika skäl ska ha nära kontakt med djur i områden där sjukdomen finns och till personer som skall arbeta inom sjukvård, skogsbruk etc.

Symtom

Om man blivit biten eller slickad på ett sår kan domningar och smärta kring det stället vara ett första symtom på rabies.

Den som är sjuk i rabies får tidigast efter några dagar ångest och hallucinationer. Huvudvärk, förvirring och kramper hör också till symtomen.

Behandling

Om man blir biten eller slickad av ett djur på ett sår eller i ansiktet, är det alltid viktigt att tvätta det stället noga med tvål och vatten. Om det händer i ett land där det finns rabies måste man få behandling inom två dygn för att förhindra att sjukdomen bryter ut. Även om man redan är vaccinerad mot rabies behöver man behandling.

Kontakta vården

Om ett djur bitit eller slickat på ett sår i ett land där rabies förekommer ska man direkt ta kontakt med en vårdcentral eller akutmottagning.

Även om man är utomlands kan man ringa den svenska sjukvårdsrådgivningen för råd om vad man ska göra.

Graviditet/Amning

All erfarenhet visar att man kan vaccineras mot rabies både när man är gravid och när man ammar.

Barn

Barn har en tendens att mer eller mindre frivilligt komma i kontakt med djur. Vaccination kan därför övervägas till mindre barn inför en längre tids vistelse i högriskområden. Vaccinationen är dessutom mer motiverad om sjukvårdsresurserna i landet är svårtillgängliga.

Barn som fyllt ett år kan vaccineras med samma intervall som vuxna.

Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn brukar få sprutan på lårets framsida.

Vaccinationsprogram

Man vaccineras mot rabies vid tre tillfällen. För att ha ett bra skydd på resan bör man få

dos 1: minst en månad före avresa
dos 2: en vecka efter den första
dos 3: två till tre veckor efter den andra.

Efter den tredje dosen har man ett grundskydd mot rabies. Men om man har blivit slickad i ett sår eller biten och det finns minsta risk att man har smittats måste man få ytterligare behandling. Då måste man söka vård med en gång. Man får då två doser av vaccinet med tre dagars mellanrum.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom en eller några dagar.

Ring oss på 0176-190 20 för rådgivning.