Kolera

Citikliniken Vaccination

Kolera satte skräck i många under 1800-talet. Sjukdomen kom då från Indien och härjade i Europa, bara i Sverige dog vid den första pandemin (en sjukdom som sprider sig över flera världsdelar) över 12 000 personer. Mellan 1834 och 1874 rapporterades elva epidemier med kolera i Sverige och totalt dog under dessa cirka 37 000 personer.

Kolera kan ge svåra diarréer och sjukdomen finns i Asien och Afrika samt under senare år också i Syd- och Mellanamerika. Bakterien är känslig för syran i magsäcken varför risken för magfriska personer att insjukna är liten.

Symtomen börjar med akuta mag- och tarmsymtom med riklig, vattnig avföring (kan uppgå till mer än 20 liter på ett dygn), vanligtvis dock inte kräkningar. Sedan följer snabb uttorkning som kan följas av cirkulationskollaps. Fall med mindre uttalad diarré är vanliga, speciellt hos barn, men kan förekomma även hos äldre.

Allvarliga, obehandlade fall kan avlida redan inom några timmar. Vid epidemier i fattiga länder kan dödligheten uppgå till 50% om behandling inte ges. Behandlingen består i första hand av att kompensera för den vätska och de salter patienten förlorar. Numera ges också ofta riktad antibiotikabehandling. Vid korrekt vätske- och saltbehandling kan dödsfallen minimeras till mindre än 1%.

Det bästa sättet att förebygga kolerasmitta är att iaktta god dricksvattens- och livsmedelshygien.Överväganden om vaccination

Kommer du att leva under enklare livsmedelshygieniska förhållanden i områden med stor risk för kolerasmitta, arbeta i flyktingläger eller tillhör en riskgrupp bör du överväga vaccinationen.
Du tillhör en riskgrupp om du äter syrareducerande mediciner, har någon bakomliggande sjukdom som t.ex. tarmsjukdom, diabetes, hjärt- eller njursjukdom (som innebär att du kan bli svårare sjuk).

Vaccination

Vem ska vaccineras

De som planerar att leva under enkla hygieniska förhållanden i områden med stor risk för kolerasmitta, arbeta i flyktingläger eller de som äter magkatarr-/magsårsmediciner, har någon bakomliggande sjukdom som t.ex. tarmsjukdom, diabetes, hjärt- eller njursjukdom (som innebär att man kan bli svårare sjuk) bör överväga vaccination.

Vem ska inte vaccineras

Vid överkänslighet mot något innehållsämne i vaccinet. Är man magsjuk eller har en infektion med feber ska vaccinationen uppskjutas. Barn under två år bör inte vaccineras mot kolera.

Var särskilt försiktig vid allergi mot formaldehyd eller någon annan beståndsdel i vaccinet.

Vaccinationsprogram

Vaccinet ges i form av dryck (kan tas hemma) och omfattar två doser.För att få ett så bra skydd som möjligt bör man:

Ta den första dosen minst tre veckor innan man ska resa.
Ta den andra dosen en till sex veckor efter den första dosen. Den andra dosen bör dessutom få "verka" i ytterligare en vecka för bästa skydd. Det är bäst att ta den andra dosen senast en vecka före avresa. Med andra ord bör man påbörja vaccinationerna senast två veckor före avresa.

Barn som är mellan två och sex år behöver tre doser.

Skyddseffekt

Skyddseffekten mot kolera är god och kvarstår hos vuxna i upp till 2 år, men hos barn endast i 6 månader.
Vid kliniska studier i Bangladesh fick de lokala invånarna ett minst treårigt skydd mot kolera med två eller tre vaccindoser. Hos barn över fem år och vuxna var skyddseffekten 80-85% under de sex första månaderna och därefter cirka 70%. Hos barn i åldern 2-6 år inträdde en snabb försämring av skyddet efter sex månader. Vaccinationsskyddet hos barn under två år har inte studerats.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland få diarré, gaser och ont i magen, men det är ovanligt. Om man får besvär brukar de gå över inom några dagar.
Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Symtom - Behandling

Symtom

Symtomen börjar med akuta mag- och tarmsymtom med riklig, vattnig avföring (kan uppgå till mer än 20 liter på ett dygn), vanligtvis dock inte kräkningar. Sedan följer snabb uttorkning som kan följas av cirkulationskollaps.
Fall med mindre uttalad diarré är vanliga, speciellt hos barn, men kan förekomma även hos äldre.

Behandling

Förebyggande behandling:
-iaktta god dricksvattens- och livsmedelshygien.
-rekommendation av vaccinering.

Vid insjuknande:
-Allvarliga, obehandlade fall kan avlida redan inom några timmar.
-Vätske och saltkompensation
-Riktad antibiotikabehandling.

Kontakta vården

Vid symtom kan du alltid kontakta sjukvårdsupplysningen och även från utlandet.

Ring oss på 0176-190 20 för rådgivning.