Japansk Encefalit

Citikliniken Vaccination

Japansk encefalit är en allvarlig virusorsakad hjärninflammation som finns i Sydostasien (främst Vietnam), men som också rapporteras från bl.a. Korea, Indien och Nepal. Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande Culex-släktet och sprids inte direkt från människa till människa. Sjukdomen drabbar ytterligt sällan turister.Överväganden om vaccination

Infektionen överförs till människan via mygg från grisar och vissa fåglar. Risken är därför i regel större på landsbygden, men kan även förekomma i en del städers slumområden. Risken att smittas är generellt sett mycket liten och beror av årstid, vilka områden du besöker, hur länge vistelsen varar, boendestandard etc.

Korttidsresenärer behöver i allmänhet inte vaccineras.
Vaccinationen omfattar två injektioner som ger ett gott skydd under närmaste året. Myggmedel minskar dessutom risken för smitta.

Vem ska vaccineras

Det finns ett effektivt vaccin som framförallt kan rekommenderas till resenärer som kommer att vistas längre tid (mer än tre till fyra veckor) på landsbygden i länder med japansk encefalit.

Till vuxna rekommenderas två intramuskulära doser med fyra veckors intervall för optimalt skydd.

Vem ska inte vaccineras

Eftersom vaccin mot japansk hjärninflammation kan ge biverkningar rekommenderas vaccination enbart om man ska övernatta på landsbygden i östra och södra Asien längre än tre veckor eller om man ska resa till ett land där en epidemi pågår. Vaccinet rekommenderas inte till barn, eftersom studier på barn saknas.

Skyddseffekt

I en studie hade 96 procent av deltagarna utvecklat skyddande nivåer av antikroppar mot japansk encefalit fyra veckor efter den andra vaccindosen. Det finns för närvarande ingen kunskap om hur lång tid vaccinet skyddar och om det är effektivt med en påfyllnadsdos.

Biverkningar

Cirka 40 procent av de som vaccinerar sig mot japansk encefalit väntas få någon biverkning. De flesta biverkningarna är milda och varar några dagar efter vaccinationen. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk hos ungefär 20 procent och myalgi (muskelsmärta) som uppträder hos 13 procent. Andra vanliga biverkningar är trötthet samt smärta och obehag på injektionsstället. Mellan 1-10% av vaccinerade känner illamående, eller får influensaliknande sjukdom och feber. Allvarliga reaktioner efter vaccinering mot japansk encefalit är ovanliga.

Ring oss på 0176-190 20 för rådgivning.