Epidemisk hjärnhinneinflammation - meningokokbaktierier

Citikliniken Vaccination

Epidemisk hjärnhinneinflammation, även kallad smittsam hjärnhinneinflammation, orsakas av olika typer av meningokockbakterier, som kan medföra livshotande infektioner i blod och hjärnhinnor. Bakterien smittar lätt och överförs genom nära kontakt, till exempel i en familj. Små barn och tonåringar har större risk att smittas. Ovanlig men allvarlig och mycket smittsam.

Sjukdomen finns i hela världen men är vanligast söder om Sahara i västra och centrala Afrika under torrperioden.

Det allra vanligaste är att man bär på bakterien utan att bli sjuk. Om sjukdomen bryter ut blir man oftast sjuk två till tre dagar från det att man smittats.

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en ovanlig men allvarlig sjukdom som kräver att man mycket snabbt får behandling på sjukhus. De allra flesta blir helt återställda, men sjukdomen är livshotande och kan ge bestående besvär.

Det finns vaccin mot flera typer av epidemisk hjärnhinneinflammation.Överväganden om vaccination

Epidemier förekommer emellanåt framför allt i Afrika. Långvarig och nära kontakt med lokalbefolkningen motiverar vaccination av främst barn och ungdomar som är mer mottagliga. Vaccinationen kan också övervägas om du skall arbeta med sjukvård i områden med hög smittrisk. Vid inresa till Saudi-Arabien är vaccinationen dessutom obligatorisk för pilgrimmer.

En injektion ger ett visst skydd under ca 3 - 5 år.

Symtom

Snabbt insjuknande, oftast inom ett dygn.
Vanliga symtom:
svår huvudvärk och feber
illamående och kräkningar
känslighet för ljud och ljus
blödningar i hud (röda utslag/blåmärken
nackstelhet.
kramper/medvetslös.

Behandling

Epidemisk hjärnhinneinflammation behandlas med antibiotika direkt i blodet, antingen genom dropp eller sprutor.

Även närstående får antibiotika, i förebyggande syfte.

Kontakta vården

Om man får feber och kraftig huvudvärk och utslag på kroppen ska man snabbt söka vård på en vårdcentral eller en akutmottagning.

Sjukvårdsrådgivningen

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd om vad man ska göra.
Även om man är utomlands kan man ringa den svenska sjukvårdsrådgivningen för råd om vad man ska göra.

Ring oss på 0176-190 20 för rådgivning.