Hepatit B

Citikliniken Vaccination

Hepatit B orsakas av ett virus som leder till inflammation i levern. Sjukdomen kan överföras sexuellt, men också i samband med tatuering, piercing, öronhåltagning, kirurgiska och dentala ingrepp, blodtransfusion, otillräckligt rengjorda kanyler etc.


Överväganden om vaccination

Vaccinationen bör övervägas till resenärer som kommer att vistas framför allt i Asien, Afrika eller Sydamerika under längre tid, men även till korttidsresenärer som besöker dessa världsdelar vid upprepade tillfällen. Även sjukvårdspersonal bör vaccineras.

Vaccination

Vem ska vaccineras

Vaccinationen bör övervägas till resenärer som kommer att vistas framför allt i Asien, Afrika eller Sydamerika under längre tid, men även till korttidsresenärer som besöker dessa världsdelar vid upprepade tillfällen. Även sjukvårdspersonal bör vaccineras.

Vem ska inte vaccineras

Vaccinationsprogram

Ett gott skydd fås i regel efter tre injektioner, som helst ges under loppet av 6 månader. Om tiden inte medger att man hinner ge de två första doserna i god tid före avresan, kan man som alternativ ge tre injektioner under en 3 veckorsperiod. I detta fall bör man komplettera med en fjärde dos efter ett år. Denna dos får ses som en investering inför framtida resor.

Skyddseffekt

Gott skydd

Biverkningar

Symtom - Behandling

Symtom

Behandling

Graviditet och Förlossning

Kontakta vården

Vid symtom kan du alltid kontakta sjukvårdsupplysningen och även från utlandet.

Ring oss på 0176-190 20 för rådgivning.