Hepatit A - Gulsot

Citikliniken Vaccination

Hepatit A (epidemisk gulsot) orsakas av ett virus som överförs framför allt via förorenad mat eller dryck och injektionsmissbruk. Leder till inflammation i levern. Sjukdomen är vanlig i tropiska länder. De senaste åren har cirka 60-100 fall rapporterats i Sverige, av dem har upp till 50% varit inhemskt smittade.En injektion med ett hepatit A-vaccin ger ett mycket bra skdd under åtminstone ett år. Upprepar Du injektionen efter ett år, kan Du räkna med ett minst 20-årigt skydd mot sjukdomen. Barn upp till förskoleåldern blir sällan svårt sjuka. De kan däremot föra smittan vidare efter hemkomsten och av den anledningen kan man ändå överväga skydd framför allt till dagisbarn. Är du gravid är det extra viktigt att du skyddar dig mot sjukdomen vid resa till områden med hög risk.


Överväganden om vaccination

Hepatit A-vaccinering rekommenderas för resor utanför Europa, men epidemiutbrott förekommer även i västvärlden. Forna Jugoslavien och Östeuropa anses utgöra relativa riskområden.

Vaccination

Vem ska vaccineras

Hepatit A-vaccinering rekommenderas för resor utanför Europa, men epidemiutbrott förekommer även i västvärlden. Forna Jugoslavien och Östeuropa anses utgöra relativa riskområden.

Särskilda riskgrupper är de som:

reser till eller lever i länder där det finns ökad risk för hepatit A
bor med någon som har hepatit A
har oral/analsex med någon som har hepatit A
är injektionsmissbrukare

Vem ska inte vaccineras

Personer som haft allvarliga reaktioner efter tidigare vaccination med hepatit A-vaccin eller har en känd allergi mot någon beståndsdel i vaccinet.

Vaccinationsprogram

Två doser

Skyddseffekt

Nästan 100% av de vaccinerade utvecklar ett skydd mot sjukdomen en månad efter första dosen. Efter två vaccindoser beräknas skyddseffekten till minst 20 år. Även efter kontakt med viruset kan en dos vaccin ha skyddande effekt om det ges inom två veckor.

Biverkningar

Miljontals människor har vaccinerats med hepatit A vaccin och allvarliga vaccinreaktioner är extremt ovanliga. Vaccinet kan liksom andra vacciner orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Huvudvärk och allmän sjukdomskänsla, kräkningar, feber, illamående och aptitlöshet är mindre vanligt men förekommer.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Symtom - Behandling

Symtom

- individuell variation med tre typiska faser som inte alla går igenom; influensaliknade symtom upp till en vecka, sedan aptitförlust och illamående i högst en vecka och slutligen gulaktig hud och i ögonvitor samt ömhet av svullnad lever (en vecka). Barn under fem år får sällan symtom.

- Oftast försvinner gulsoten inom några veckor med flera månaders återhämtningstid.

- Vårdcentral kan bekräfta diagnosen med blodprov

- Sällsynt med komplikationer men kan ge en allvarlig leverinflammation som kräver sjukhusvård.

- Personer med kroniska leversjukdomar löper större risk för allvarliga komplikationer och bör vaccinera sig

- Hepatit A är enligt Smittskyddslagen en så kallad allmänfarlig sjukdom.

Behandling

- Man ska alltid kontakta vårdcentralen vid misstänkt smitta

- Viktigt att låta levern vila genom att undvika ämnen som bryts ner i levern som t.ex alkohol och paracetamol

- Vila och mager mat

- Ej behandlingsbart men man kan få stödjande behandling

Man är skyldig att inte föra smittan vidare genom att ha t.ex noggrann hygien, i sitt umgänge, hantering av livsmedel etc.

Gravidiet och Förlossning

Det finns ingen risk för att fostret skadas om modern får hepatit A under graviditeten. Om modern är smittsam just under själva förlossningen finns det en liten risk att det nyfödda barnet smittas. Det är inte farligt för barnet och kräver ingen behandling. Däremot kan barnet föra smittan vidare.

Kontakta vården

Vid symtom kan du alltid kontakta sjukvårdsupplysningen och även från utlandet.

Ring oss på 0176-190 20 för rådgivning.