Gula febern

Citikliniken Vaccination

Gula febern är en virussjukdom som finns i Centralafrika och Sydamerika. Viruset skadar bland annat levern, vilket gör att huden blir gulfärgad. Sjukdomen sprids med myggor. Däremot smittar den inte vid direktkontakt mellan människor. Det tar mellan tre till sex dagar från att man smittats tills man blir sjuk. Gula febern är en livshotande sjukdom. De flesta som blir sjuka avlider, men man kan vaccinera sig mot sjukdomen.

Vaccinationen mot gula febern rekommenderas om man ska resa till vissa delar av Afrika och Sydamerika. För att få resa in i vissa länder behöver man få vaccinet och intyget minst tio dagar före inresa. Vissa länder kräver intyg fast sjukdomen inte finns där. Andra länder kräver intyg om man nyligen varit i ett land där sjukdomen finns. Dessa bestämmelser syftar mer till att skydda respektive land och mindre till att skydda enskilda resenärer.


Vaccination och intyg

Vaccination ger bra skydd i tio år. Om man får en ny dos inom tio år behöver man inte vänta tio dagar utan intyget gäller från den dag man får sprutan.

Har man vaccinerats mot gula febern men tappat bort intyget kan man be vaccinationsmottagningen om ett nytt intyg, de spar uppgifterna i tio år. Om man inte minns på vilken mottagning man blev vaccinerad kan man få en ny dos utan några risker.

Läs mer om intyget under Vaccinationsintyg

Symtom

Oftast blir man allvarligt sjuk, levern inflammeras, man får ont i magen och kräks.

Behandling

Behandlingen är i första hand förebyggande genom vaccination. Det finns ingen behandling mot själva infektionen.

Kontakta vården

Om man får hög feber under eller efter en utlandsresa i länder där sjukdomen finns ska man söka vård direkt på vårdcentral eller akutmottagning.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd, även från utlandet.

Graviditet/Amning

Om man är gravid eller ammar ska man inte vaccineras mot gula febern.

Behöver man ett intyg om vaccination får man i stället ett särskilt intyg om undantag från vaccination.

Barn

Barn som är äldre än nio månader kan vaccineras mot gula febern.

Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn brukar få sprutan på utsidan av låret.

Om landet kräver att ett barn som är yngre än nio månader är vaccinerat får barnet ett intyg om undantag från vaccination.

Riskgrupp

Man ska inte vaccineras mot gula febern om man har försämrat immunförsvar, exempelvis hiv, eller om man behandlas med cytostatika eller höga kortisondoser under lång tid.
Man ska inte vaccineras om man är allergisk mot ägg, eftersom vaccinet innehåller en liten mängd äggvita.
Kan man inte vaccineras får man ett särskilt intyg om undantag från vaccination.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ungefär en vecka efter vaccinationen kan man också till exempel få ont i huvudet, lite feber och bli illamående. De besvär man får brukar gå över inom en eller några dagar.

Vaccinet kan i mycket sällsynta fall orsaka mycket allvarliga biverkningar, särskilt om den som blir vaccinerad är äldre än 60 år. Därför brukar man få ett intyg om undantag från vaccination om man ska resa till länder som kräver intyg men där det inte finns risk för att smittas. Finns det däremot en risk för att smittas rekommenderas vaccination.

Ring oss på 0176-190 20 för vaccination och intyg eller boka direkt på nätet.