Dysenteri - Shigella

Citikliniken Vaccination

Dysenteri, eller shigella, är en smittsam tarminfektion som orsakas av bakterier. De flesta som blir sjuka i Sverige har blivit smittade utomlands. Dysenteri sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är tillagad. Även mat som till exempel inte är ordentligt kokt eller stekt kan ge dysenteri.

Det brukar vanligen ta två, tre dagar från det att man blir smittad till att man blir sjuk, men det kan också dröja upp till en vecka.


Var alltid noggrann med hygienen

Om man får dysenteri blir man i regel frisk inom en vecka om man får behandling. Men man kan smitta lång tid efteråt. Det är viktigt att tvätta händerna eftersom smittan sprids genom människors kontakt med mat och vatten. Av sin läkare får man råd om hur man undviker att föra smittan vidare.

Symtom

Om man har dysenteri är det vanligt att man har
- ont i magen
- feber
- diarré som innehåller blod och slem.

Behandling

Det är viktigt att man får i sig vätska för att inte bli uttorkad av diarrén. Oftast får man också behandling med antibiotika.

Kontakta vården

Man ska ta kontakt direkt med sjukvården om man
- är mycket trött och svag
- har blodiga diarréer
- har hög feber och fryser
- har svåra magsmärtor.
Även om man är utomlands kan man ringa den svenska sjukvårdsrådgivningen för råd om vad man ska göra.

Små barn

Små barn är mycket känsligare för vätskeförluster än vuxna. Därför måste man vara noggrann med att ge dryck redan från början.

Kontakta vården om du misstänker att ditt barn har smittan.