Denguefeber

Citikliniken Vaccination

Denguefeber är en virussjukdom som ger influensaliknande symtom. Viruset sprids via myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Under regnperioder när det finns mycket myggor, kan sjukdomen spridas snabbt i epidemier. Varje år får cirka hundra svenska resenärer denguefeber. De flesta smittas i Thailand. Sjukdomen smittar inte mellan människor.
De myggor som sprider viruset är av en aggressivare art och sticker på dagen. Därför är det svårt att helt skydda sig mot stick. Myggmedel och skyddande klädsel kan vara till hjälp och skyddar mot andra sjukdomar som överförs via myggor.

Det finns inget vaccin mot denguefeber.


Sjukdomsförlopp

Det tar mellan två och tio dagar från att man smittats tills man blir sjuk. Sjukdomen går oftast över av sig själv inom en vecka, men många känner sig tröttare än vanligt upp till en månad.

När man blivit frisk har kroppen utvecklat motståndskraft mot just det viruset. Men eftersom dengueviruset finns i fyra olika varianter kan man ändå få sjukdomen igen av någon av de andra virustyperna.

Symtom

När sjukdomen bryter ut kommer symtomen snabbt och man kan till exempel få
- rödsprängda ögon
- hög feber med frossa och svettningar
- huvudvärk och värk bakom ögonen
- kraftig värk i musklerna
- små röda prickar på kroppen.
Lite större blåmärken är symtom på mer allvarlig sjukdom och kan komma efter några dygn.

Behandling

Virusinfektionen kan inte behandlas, utan går över av sig själv. Om man blir mycket sjuk kan man behöva vara på sjukhus för att få vätska direkt i blodet, så kallat dropp.

Kontakta vården

Om man har hög feber under eller efter en utlandsresa i länder där sjukdomen finns ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Sjukvårdsrådgivning

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd, även från utlandet.

Det finns inget vaccin mot denguefeber.